இலங்கைக்கு தண்ணி காட்டிய சீனர்!

September 12, 2012  08:15 am

Bookmark and Share
இலங்கையில் இரத்தினக் கல் கண்காட்சி ஒன்றில் வைரக் கல் ஒன்றை விழுங்கிய சீனர் உண்மையில் விழுங்கியது போலி வைரம் ஒன்றைத்தான் என பொலிஸார் கூறுகின்றனர்.

எல்லோருடைய கவனத்தையும் தன் பக்கம் திருப்பிவிட்டு நிஜமான வைரக்கல்லை வேறு ஒருவர் திருடிச் செல்வதற்கு இடமளிப்பதற்காக இவர் இப்படிச் செய்துள்ளார் என பொலிஸார் தெரிவிக்கின்றனர்.

கல்லை விழுங்கியவருக்கு பேதி மருந்து கொடுத்து கல்லை வெளியில் வரவழைத்து பரிசோதித்ததில், இது போலி என்பது தெரியவந்துள்ளதென பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

நிஜமான வைரக் கல்லை திருடிச் சென்ற இரண்டாவது சீனரை பொலிஸார் தேடி வருகின்றனர்.

இவர் எடுத்துச் சென்ற 1.5 கெரட் வைரம் சுமார் 14 ஆயிரம் டாலர்கள் மதிப்புடையது என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.

(பீபீசி)

Share this article with a friend

Provide your friends' Email address (Multiple email addresses can be separated with a comma and
should not contain any in between spaces.)

Recepient(s)  Your Name 
Most Viewed

அதிகம் பார்த்த காணொளிகள்

Copyright © 2012/13 Ada Derana. All rights reserved. Solution by Fortunaglobal.