பரீட்சை மோசடி குறித்து விசாரணையில் ஒன்றும் தெரியவரவில்லை

September 12, 2012  12:38 pm

Bookmark and Share
ஐந்தாம் ஆண்டு புலமை பரிசில் பரீட்சையில் மோசடிகள் இடம்பெற்றது குறித்தோ பரீட்சைக்கு முன் வினாப்பத்திரம் வெளியானமை குறித்தோ இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

இவ்விடயம் குறித்து குற்றத்தடுப்புப் பிரிவினர் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

வினாத்தாள் வெளியாகி மோசடி இடம்பெற்றதாக இலங்கை ஆசிரியர் சேவை சங்கத்தின் செயலாளர் மஹிந்த ஜயசிங்க ஊடகங்களிடம் தெரிவித்திருந்தார்.

இது தொடர்பில் குற்றத்தடுப்புப் பிரிவினர் அவரிடம் வாக்குமூலம் பெற்றுள்ளனர்.

தனக்கு தகவல் வழங்கியதாக கூறப்படும் சிலரது தொடர்பு இலக்கங்களை மஹிந்த ஜயசிங்க குற்றத்தடுப்புப் பிரிவினரிடம் வழங்கியுள்ளார்.

குற்றத்தடுப்புப் பிரிவினரும் அந்த நபர்களிடம் விசாரணைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

குற்றத்தப்புப் பிரிவினர் விசாரணைகளை மேற்கொண்ட நிலையில் ஐந்தாம் ஆண்டு புலமை பரிசில் பரீட்சையில் மோசடி இடம்பெற்றதாக இதுவரை உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என பொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் அலுவலகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

(அத தெரண - தமிழ்)

Share this article with a friend

Provide your friends' Email address (Multiple email addresses can be separated with a comma and
should not contain any in between spaces.)

Recepient(s)  Your Name 

அதிகம் பார்த்த காணொளிகள்

Copyright © 2012/13 Ada Derana. All rights reserved. Solution by Fortunaglobal.