வெற்றிபெற்றோர் விபரத்தை வர்த்தமானியில் வெளியிடுவதில் தாமதம்

September 12, 2012  05:21 pm

Bookmark and Share
நடந்து முடிந்த மூன்று மாகாண சபைத் தேர்தலில் வெற்றிபெற்ற வேட்பாளர்களின் பெயர் விபரங்களை வர்த்தமானியில் வெளியிடுவது தாமதமாகுமென தேர்தல்கள் செயலகம் தெரிவித்துள்ளது.

சில வேட்பாளர்கள் தமது சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புக்கள் குறித்த விபரங்களை சமர்பிக்கத் தவறியுள்ளமையே இதற்கு காரணம் என தேர்தல்கள் ஆணையாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

(அத தெரண - தமிழ்)

Share this article with a friend

Provide your friends' Email address (Multiple email addresses can be separated with a comma and
should not contain any in between spaces.)

Recepient(s)  Your Name 

அதிகம் பார்த்த காணொளிகள்

Copyright © 2012/13 Ada Derana. All rights reserved. Solution by Fortunaglobal.