இலங்கை - தென் ஆப்பிரிக்கா சுப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதி

September 21, 2012  08:47 am

Bookmark and Share
நடைபெற்று வரும் ICC T-20 உலகக் கிண்ண தொடரில் C பிரிவில் இருந்து இலங்கை மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்க அணிகள் சுப்பர் 8 சுற்றுக்கு தெரிவாகியுள்ளன.

இதன்படி சுப்பர் 8 சுற்றுக்குச் செல்லும் தகுதியை சிம்பாவே அணி கைநழுவவிட்டுள்ளது. இலங்கை மற்றும் தென்னாபிரிக்க அணிகளுடன் மோதிய இரு லீக் போட்டிகளிலும் சிம்பாவே தோல்வியடைந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Share this article with a friend

Provide your friends' Email address (Multiple email addresses can be separated with a comma and
should not contain any in between spaces.)

Recepient(s)  Your Name 

அதிகம் பார்த்த காணொளிகள்

Copyright © 2012/13 Ada Derana. All rights reserved. Solution by Fortunaglobal.