NuwaraEliya District Results - Cumulative

UNP
Members105
37.25% 141,132
SLPP
Members81
26.42% 100,100
UPFA
Members21
6.86% 25,994
SLFP
Members0
% 0
JVP
Members7
2.46% 9,312
SLMC
Members0
% 0
OTHER
Members27
9.21% 34,892
VALID 414,290 97.62 %
REJECTED 10,082 2.38 %
POLLED 424,372 81.38 %
ELECTORS 521,459  

Polling District - NuwaraEliya - Released Results

UNP
39.41% 15,240
CWC
28.74% 11,114
SLPP
23.95% 9,262
UPP
4.99% 1,929
CWC
45.38% 15,524
UNP
39.27% 13,432
SLPP
5.99% 2,048
IG
5.28% 1,807
UNP
49.55% 7,482
SLPP
29.02% 4,382
CWC
11.34% 1,712
UPFA
7.09% 1,070
UNP
39.41% 15,240
CWC
28.74% 11,114
SLPP
23.95% 9,262
UPP
4.99% 1,929
SLPP
42.29% 24,735
UNP
33.94% 19,849
UPFA
17.12% 10,014
JVP
4.96% 2,902
CWC
50.67% 24,192
UNP
37.72% 18,011
SLPP
4% 1,908
2.78% 1,326
UNP
37.43% 24,848
SLPP
30.83% 20,463
UPA
24.36% 16,172
UPP
4.36% 2,892
SLPP
38.43% 26,399
UNP
33.54% 23,037
UPFA
21.1% 14,494
JVP
2.22% 1,525
CWC
24.96% 829
SLPP
23.76% 789
UNP
22.94% 762
IG1
16.2% 538
UNP
42.24% 3,231
CWC
39.32% 3,008
SLPP
11.14% 852
CPSL
3.67% 281

Polling District - NuwaraEliya - Results not Released

Maskeliya Pradeshiya Sabha

UNP
0% 0
SLPP
0% 0
UPFA
0% 0
JVP
0% 0

Walapane Pradeshiya Sabha

UNP
0% 0
SLPP
0% 0
UPFA
0% 0
JVP
0% 0